Přijímací zkoušky na VUT Brno - Video 7 - Planimetrie

 Přijímací zkoušky na VUT Brno

Zapněte si prosím titulky (to je to CC dole na liště která ovládá video). Video obsahuje numerickou chybku, kterou titulkem opravuji.

Další videa k planimetrii: http://mathematicator.com/index.php?page=katalog&a=3&b…