Přijímací zkoušky na VUT Brno - Video 12 - Úloha o pohybu

 Přijímací zkoušky na VUT Brno

Na úlohy o pohybu bohužel nic dalšího nemám, proto ve videu vysvětluji i druhou variantu úlohy.