Zdravím, narazil jsem na příklad, s kterým si nevím vůbec rady. Pomůžete prosím?

Zjistěte velikost úhlu AFD pokud:

-Trojúhelníky ABC a BDE jsou rovnostranné

-Body C a E leží ve stejné polorovině vymezené přímkou AD


Obtížnost: Základní škola
Kategorie: Geometrie
Milan N.

Milan N.

09. 11. 2022   20:23

2 odpovědi

Jan Z.
Jan Z.
10.11.2022 09:40:30

Vypadá to trochu podezřele, bylo by potřeba ověřit, že je zadání takto jednoznačné - že se úhel nezmění při různém odklonu trojúhelníků.

Pokud budeme předpokládat, že je na tom odklonu výsledek nezávislý, můžeme bez újmy na obecnosti uvažovat speciální případ, kdy body C a E splynou, tím pádem splynou i s bodem F. Pak má úhel AFD 120 stupňů.

Ale jak říkám, tohle je řešení za předpokladu, že takto, jak je to zadané, je to jednoznačné. Z náčrtů to vypadá, že by to tak být mohlo, ale dokazovat jsem to nezkoušel.

Tomáš B.
Tomáš B.
11.11.2022 15:24:58

Základem je nakreslit si kružnici se středem v bodě B a poloměrem AB.

Protože A,B,C,D,E leží na kružnici, platí:

  • úhel ADC je vždy stejný (strana AC odpovídá straně šestiúhelníka)

  • úhel DAE je vždy stejný (dtto)

Taky musí platit, že úhel AFD je vždy stejný kvůli stejným úhlům v trojúhelníku ADF.

Pak si stačí nakreslit co nejjednodušší variantu, jak navrhuje Honza a je to.

Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.