Jan bezezbytku rozdělil kvádr o hranách délek 4 cm, 1 cm a 2 cm na dva stejné díly, které slepil tak, aby vznikla krychle. Jak se liší povrch vzniklé krychle od povrchu původního kvádru? (A) Je poloviční. (B) Je o 4 cm2 menší. (C) Neliší se. (D) Je o 10 cm2 větší.

Tak tohle nerozlousknu. Pomůže někdo?


Obtížnost: Střední škola
Miloslav N.

Miloslav N.

16. 04. 2021   09:02

2 odpovědi

Jan P.
Jan P.
16.04.2021 15:46:45

Ahoj,

kvádr má rozměry 4 x 2 x 1. Nakreslím si jej např. s největší stěnou (4 x 2) vpředu. Kvádr rozdělím napůl tak, že se rozdělí napůl tato největší stěna. Dostanu dva kvádry s rozměry 2 x 2 x 1. Přiložím-li je k sobě, dostanu krychli 2 x 2 x 2.

Povrchy již půjdou spočítat?

Souhlasí: 1    
Miloslav N.
Miloslav N.
16.04.2021 20:57:26

Jak prosté milý Watsone.

Děkuji, já udělal chybu a nevšiml jsem si ji, až v tvém postupu jsem ji uviděl.

Miloslav N.

Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.