Nutné stereometrii

Dobrý den moc to spěchá byla bych moc moc vdecnaa


Obtížnost: Střední škola
Kategorie: Stereometrie
Martina D.

Martina D.

24. 02. 2021   12:51

3 odpovědi

Jan P.
Jan P.
24.02.2021 15:06:05

Dobrý den,

objem kužele je \( V=\frac{ 1} { 3} \pi r^2 v \), povrch \( S=\pi r^2+\pi r s \). Potřebujeme tedy znát poloměr podstavy, výšku a stranu kužele.

Poloměr podstavy \( r \) vypočítáme z obvodu podstavy \( o=2\pi r \), odtud \( r=\frac{ o} { 2\pi} \).

Osovým řezem kužele je rovnoramenný trojúhelník. Výška jej rozdělí na dva pravoúhlé trojúhelníky, viz (str. 5 a 6)

http://matikabrdickova.sweb.cz/soubory_PDF/9/6_Jehlan_kuzel…

Výšku kužele \( v \) vypočítáme pomocí funkce tangens, \( \tan\alpha=\frac{ v} { r} \), odtud \( v=r\cdot\tan39^\circle \).

Stranu kužele \( s \) vypočítáme třeba pomocí Pythagorovy věty.

Doporučuji počítat na více desetinných míst a zaokrouhlit až objem a povrch.

Jan P.
Jan P.
24.02.2021 15:25:00

Povrch krabičky tvoří podstava a plášť.

Podstavou je pravidelný šestiúhelník. Skládá se ze 6 rovnostranných trojúhelníků. Obsah jednoho trojúhelníku je \( S_1=\frac{ 1} { 2} a\cdot v_a\). Stranu \( a \) známe, výšku trojúhelníku \( v_a \) vypočítáme pomocí Pythagorovy věty (výška rozdělí trojúhelník na dva pravoúhlé trojúhelníky) nebo podle vzorce \( v_a=\frac{ \sqrt{ 3} } { 2} a \) . Obsah podstavy je pak \( S_p=6\cdot S_1 \).

Plášť se skládá ze 6 obdélníků, každý z nich má strany \( a, v \), kde \( v \) je výška hranolu; má tedy obsah \( S_{ pl} =6av \).

Povrch je součtem obsahu podstavy a pláště, tj. \( S=S_p + S_{ pl} \). Tato hodnota je 100 %, přičteme 9 % z toho.

https://www.google.com/search?q=pravideln%C3%BD+%C5…

Jan P.
Jan P.
24.02.2021 15:55:41

Pravidelný šestiboký hranol - viz také

https://slideplayer.cz/slide/11994235/

Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.