Odchylka a vzdálenost bodu od roviny- nevím jak vypočítat

Ahoj, nedávno jsme psali test z matematiky a nedopadl moc dobře. Jeho součástí byly tyto příklady:

  1. Je dán pravidelný trojboký hranol ABCA'B'C', |AB|= 6 cm, |AA'|= 4,5 cm. Určete odchylku přímek BC a AC'.
  2. Je dána krychle ABCDEFGH s hranou délky 4 cm. Vypočítejte vzdálenost bodu A od přímky CE.
  3. Je dána krychle ABCDEFGH s délkou hrany a. Určete odchylku přímek DF a BE.

Abych si test mohla opravit, zkouším přijít na správné řešení, ale stále nevím jak na to. Mohl by mi někdo prosím poradit postup počítání?


Obtížnost: Střední škola
Kategorie: Stereometrie
Šárka H.

Šárka H.

16. 04. 2022   16:10

1 odpověď

Robin P.
Robin P.
17.04.2022 11:04:57

Ahoj Šárko,

úlohy 1 a 3 bych řešil pomocí kosinové věty (učili jste se ji?).

U 1. úloze posunu přímku BC rovnoběžně do přímky B'C' a vyznačím si trojúhelník AB'C'. Vypočtu délky jeho stran a pomocí kosinové věty úhel AC'B'.

Ve 2. úloze vedu z bodu A kolmici k přímce CE. Vyznačím trojúhelník ACE, vypočítám délky jeho stran, úhel při vrcholu A je pravý. Výška se vypočítá pomocí obou Euklidových vět (o výšce a o odvěsně).

U 3. úlohy posunu přímku BE tak, aby procházela středy stran BC a EH (středy stran označím K, L). Teď se protíná s přímkou DF, jejich průsečík označím S. Nakreslím si trojúhelník DSK, vypočítám délky stran. Hledaný úhel určím pomocí kosinové věty.

Stačí to takhle?

Trojúhelníky bych si vyznačil jednak v tělese, jednak zvlášť (v rovině) a pak možná ještě jednou - a vrcholy i strany přeznačil písmeny, která se používají v Euklidových větách a kosinové větě.

Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.