Prosím o pomoc s tímto příkladem

Ebbinghausův model učení předpokládá, že rychlost zapomínání učiva po absolvované

zkoušce je přímo úměrná rozdílu mezi tím, co si student teď ještě pamatuje, a tím, co nikdy

nezapomene.

Předpokládejme, že dobrý student umí ke zkoušce 90 % učiva, týden po zkoušce si pamatuje 80 % učiva, a 20 % učiva nikdy nezapomene. Horší student umí ke zkoušce 60 % učiva, týden

po zkoušce si pamatuje 30 % učiva, a 10 % učiva nikdy nezapomene. Porovnejte znalosti

těchto dvou studentů po 4, 8 a 12 týdnech.


Obtížnost: Vysoká škola
Barbora B.

Barbora B.

19. 10. 2020   10:07

1 odpověď

Zeněk R.
Zeněk R.
19.10.2020 17:15:44

Jestli jsem to správně pochopil, tak ten model se dá přepsat do rovnice

\(-\frac{ \mathrm{ d} x} { \mathrm{ d} t} =k(x-x_0)\), kde \(x\) je to, co si student ještě pamatuje (v %), \(t\) je čas v týdnech, \(x_0\) to co nikdy nezapomene (v %) a \(k\) nějaká konstanta úměrnosti.

Separací proměnných a integrací pak dostaneš

\(x=x_0+Ce^{ -kt} \)

Nyní dobrý student: t=0 -> \(90=20+C\) a t=1 -> \(80=20+Ce^{ -k} \)

z toho dostaneš \(x=20+70\cdot\left(\frac67\right)^t\)

špatný student: t=0 -> \(60=10+C\) a t=1 -> \(30=10+Ce^{ -k} \)

z toho dostaneš \(x=10+50\cdot\left(\frac45\right)^t\)

Zbytek už jsou jen počty

Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.