Složitější derivace

Derivace podílu složených funkcí. Derivujeme…
Derivace podílu složených funkcí. Derivujeme…
Derivace v konkrétním bodě se spočítá tak, že…
Derivace součinu složených funkcí. Derivujeme…
Derivace složených funkcí: derivuju nejdříve…