Úvod do derivací

K čemu je derivace? Jaký je její význam a co…
Proč se exponenciála derivuje a integruje sama…
Definice derivace může být trochu matoucí nebo…